Giới thiệu

Lịch sử và chuyên môn

Thành lập từ năm 2010

Gắn kết bởi đội ngũ chuyên gia thông thạo 3 lĩnh vực:
Business Development, Finance, Technology

Thấu hiểu văn hoá & nguyên tắc kinh doanh bản địa
cả hai bên Việt Nam & Nhật Bản

Triết lý phát triển

Sứ mạng

Đồng hành cùng doanh nghiệp

  • Khai phá thị trường
  • Phát triển xuyên quốc gia

Tầm nhìn

Mạng lưới đối tác bản địa chất lượng cao của các doanh nghiệp phát triển thị trường châu Á Thái Bình Dương (APAC)

Giá trị cốt lõi

  • Kết nối mạng lưới đối tác bản địa
  • Ứng dụng nền tảng công nghệ để tối ưu chi phí – thời gian

Đối tác kinh doanh