Bảng giá

CHI TIẾT


(3 GÓI)

 

Nhóm trò chuyện

Tính năng giao việc

Quản lý người dùng

Dung lượng (GB/Tài khoản)

Gọi điện

Chặn Quảng cáo

Tính năng quản trị (CSV)

Xuất Nhật ký Trò chuyện

SAML (Đăng nhập 1 lần)

URL đăng nhập riêng

SLA (Đảm bảo chất lượng dịch vụ)

Hạn chế trò chuyện với người dùng bên ngoài

Hạn chế gửi / tải tập tin

Hạn chế truy cập: IP, thiết bị di động

GÓI MIỄN PHÍ MỚI


(1 người dùng)
Đăng ký miễn phí
0 VNĐ/tháng

Không giới hạn

Tối đa 100

5 GB/100TK

1:1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GÓI BUSINESS


(1 người dùng)
Đăng ký theo năm
150.000 VNĐ/tháng

Không giới hạn

Không giới hạn

10 GB/TK

Không giới hạn

X

X

X

X

X

X

X

GÓI ENTERPRISE


(1 người dùng)
Đăng ký theo năm
180.000 VNĐ/tháng

Không giới hạn

Không giới hạn

10 GB/TK

Không giới hạn