Các tính năng nổi bật

1. Chat:

➤ Bước 1: Nhấp vào phần nhập tin nhắn ở dưới cùng giữa màn hình.

➤ Bước 2: Nhập vào tin nhắn muốn viết và nhấp vào nút gửi để hoàn tất việc gửi tin nhắn.

➤ Bước 3: Sử dụng chức năng TO khi muốn chỉ rõ đang nói chuyện với ai trong Group Chat.

2. Giao/quản lý công việc:

Cách 1:
➤ Bước 1: Nhập nội dung task vào khung nhập「Công việc」nằm phía bên trái của màn hình trò chuyện.
➤ Bước 2: Cài đặt thời hạn và người phụ trách
➤ Bước 3: Thêm task bằng nút [Thêm Công việc」

Cách 2:
➤ Bước 1: Đặt trỏ chuột ngay vị trí đoạn tin nhắn cần lấy để chuyển đổi tin nhắn thành công việc.
➤ Bước 2: Cài đặt thời hạn và người phụ trách
➤ Bước 3: Thêm task bằng nút [Thêm Công việc」

3. Họp trực tuyến:

➤ Bước 1: Bấm vào icon「gọi video」có ở bên trên khung nhập soạn tin nhắn.
➤ Bước 2: Lựa chọn thành viên muốn gọi thoại và bấm nút [gọi video] để kết nối
➤ Bước 3: Màn hình trò chuyện sẽ hiển thị「đã bắt đầu trò chuyện trực tiếp」, người khác nếu bấm vào nút [bắt đầu trò chuyện] thì có thể tham gia.

4. Lưu trữ/ chia sẻ file:

➤ Bước 1: Kéo & thả tệp tin mà bạn muốn tải lên hoặc chọn tệp tin từ icon「Tải tập tin」.
➤ Bước 2: Nhập tên tập tin và nội dung tin nhắn khi màn hình xem trước được hiển thị.
➤ Bước 3: Nhấp vào “Gửi” để gửi tệp tin.

1. Quản lý người dùng:

Quản trị viên tổ chức có thể:

➤ Thêm/xóa người dùng và lịch sử trao đổi vẫn giữ nguyên.
➤ Nhập hàng loạt thông tin người dùng.
➤ Thêm nhiều người dùng cùng một lúc trong tệp CSV.
➤ Thay đổi thông tin người dùng.

Thêm người dùng

Xóa người dùng

2. Quản lý API:

Cách liên kết Chatwork với các dịch vụ để hợp nhất các chức năng [Bot tương tác] và [Thông báo] từng dịch vụ vào nhóm trò chuyện nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Tài liệu API:
API_Documentation
Chatwork_API

Tìm hiểu thêm về hướng dẫn tích hợp dịch vụ

Thông báo API

Thiết lập hồ sơ Chatwork: 

Doanh nghiệp cần đưa ra quy định và thống nhất cài đặt thông tin đại diện: Ảnh đại diện (thấy rõ mặt, hình chân dung…), tên hiển thị, Chatwork ID, số điện thoại, email,… để việc tìm kiếm thông tin lẫn nhau trong nội bộ diễn ra nhanh chóng.

Cài đặt hồ sơ ban đầu