Chatwork

Công cụ chat chuyên dụng hàng đầu Nhật Bản

Tổ chức, quản trị dữ liệu và năng suất qua hệ thống chat
Trao đổi tức thời – chi tiết, bảo mật theo tiêu chuẩn ngân hàng

Dẫn đầu tại Nhật Bản
Giữ hơn 70% thị phần công cụ chat Doanh Nghiệp

*Fuji Chimera Research Institute “Current State and Future Outlook for the UC/IP Integrated Solutions Market 2015″

Niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo Stock Exchange vào 9/2019

Kèm theo các giải thưởng dành cho doanh nghiệp IT khác.

Chatwork đã đạt được chứng chỉ ISO 27001 (ISMS) (*1), một tiêu chuẩn quốc tế đồng thời được các công ty bảo mật lớn sử dụng, và chứng chỉ ISO 27018 (*2), một tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo thông tin cá nhân trên đám mây. Chatwork vận hành theo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin nghiêm ngặt.

Thị trường và khách hàng toàn cầu

285.000 doanh nghiệp đang sử dụng (số liệu 10/2020)