Dịch vụ

Tư vấn thiết lập mới

Thành lập doanh nghiệp

1. Giấy phép đầu tư
2. Đăng ký kinh doanh
3. Văn phòng làm việc

Dịch vụ thuê ngoài

1. Nhân sự, đào tạo
2. Tài chính /Kế toán/ Pháp lý
3. Dịch thuật

Tư vấn giải pháp công nghệ

1. Phần mềm, hạ tầng CNTT
2. Giải pháp Website và ứng dụng mobile
3. Giải pháp thương mại điện tử

Tư vấn mở rộng thị trường

Tìm kiếm đối tác
kinh doanh địa phương

1. Kết nối doanh nghiệp
2. Hỗ trợ đánh giá, làm việc với đối tác

Mua bán đầu tư doanh nghiệp

1. Đầu tư
2. Mua bán - sáp nhập
3. Tái cấu trúc sau sáp nhập

Phát triển thị trường

1. Xây dựng thương hiệu
2. Tiếp thị và phát triển thị trường
3. Giao dịch thương mại hang hoá

Các dự án giải pháp công nghệ

YBOOK

Công ty sách Điện tử Trẻ

là một ứng dung di động chuyên dành cho sách
bản quyền của NXB Trẻ, một trong những
nhà xuất bản lớn nhất Việt Nam

Phát triển sản phẩm và ra mắt
thị trường giai đoạn 2012-2013

DIAOCONLINE.VN

Công ty Địa Ốc Trực Tuyến

Với chuyên trang địa ốc trực tuyến
nằm trong top tại thị trường
Việt Nam

Tư vấn giải pháp về công
nghệ và thiết kế sản phẩm

Nông Dân Hiểu Biết

 

là một mobile social networking chuyên về
nông nghiệp do công ty Vietnam Mobile Application
đầu tư và phát triển

Tư vấn phát triển thị trường 13 tỉnh thành
Mekong Delta giai đoạn 2015-2016